Jogszabályi háttér

Hogyan tervezzünk 2022-ben?

2022-ben a juttatásokat terhelő adókötelezettségek több szempontból is változnak az előző évhez képest: van olyan adónem, amelyet a jogalkotó kivezetett az adókötelezettségek közül, míg más adónemek mértéke kerül csökkentésre.

Az adórendszer egyszerűsítésének részeként, 2020. július 1-től bevezetett társadalombiztosítási járulék összege nem változott, továbbra is a három korábbi, a biztosított által fizetendő közterhet vált ki: a nyugdíjbiztosítási járulékot (10%), az egészségbiztosítási járulékot (7%) és a munkaerőpiaci járulékot (1,5%). A járulék mértéke 2022-ben is 18,5%.
Kedvező változás, hogy a szociális hozzájárulási adó 2021. évi csökkentése tovább folytatódik 2022-ben is, így a szociális hozzájárulási adó mértéke január 1-től 13%.
Lényegi változás, hogy a 2021-ben új szabályozást kapott szakképzési hozzájárulás 2022-ben végleg megszűnik, azaz a szakképzési hozzájárulást semmilyen juttatás után nem kell már fizetni.

A SZÉP-kártya korábban megemelt 800ezer forintos keretösszege 2022. január 1-től ismét a korábbi, 450 ezer forintra csökken. Továbbá megszűnik a SZÉP-kártyára vonatkozó kedvező szociális hozzájárulási adó mentesség is.

2022. december 31-ig az egyes SZÉP-kártya alszámlákon lévő összegeket más alszámlák költési területeire is felhasználhatják a kártyabirtokosok, továbbá 2022. február 1. és 2022. május 31. között bármelyik alszámla egyenlege felhasználható hideg élelmiszer vásárlásra is.

2021. december 31. szociális hozzájárulási adó mentesség illette meg az Szja törvény szerinti reprezentációt és üzleti ajándékot. Azonban 2022. január 1-től ezekre a juttatásokra ismét teljes mértékben vonatkoznak az egyes meghatározott juttatásokat terhelő adókötelezettségek. Ennek megfelelően a reprezentáció és az üzleti ajándék után is meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

A kisvállalati adó csökkentése is folytatódik 2022-ben. Az adó mértéke január 1-től 10%-ra mérséklődik. Emiatt csökken a béren kívüli, illetve az egyes meghatározott juttatások adóterelése is.

A minimálbér 200ezer forintra történő emelése kedvezően érinti a csekély értékű ajándék juttatását is, mert ezentúl magasabb összegben lehet kedvező adózással ilyen juttatást adni.
A juttatások új, 2022. január 1-től érvényes adózása, a kifizető választott adózása szerint:

TAO esetén KIVA esetén
Adómentes juttatások 0% 0%
Béren kívüli juttatások 28% 25%
Egyes meghatározott juttatások 33,04 % 27,7%
Egyéb jövedelem 32,94% 29,41%
Bérként adózó juttatások 69,92% 65,41%

Adómentes juttatások

A juttatások köre bővült, de az előző évekhez hasonlóan továbbra is adómentes a 

 • bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a költséget a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg,
 • a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, továbbá a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj, amennyiben annak értéke nem haladja meg a minimálbér összegét (2022-ben 200e forint/hó), illetve a juttatás nem visszaváltható. Nem adómentes azonban említett juttatásokra szóló utalvány,
 • a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül,
 • 2022. január 1-től a kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata

Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások legismertebb eleme a Széchenyi Pihenőkártya, amelyre a munkáltató a munkavállalók egyes alszámláira 2022. január 1-től az alábbi összegű juttatásokat utalhatja:

 • szálláshelyre, több munkáltatótól együttvéve legfeljebb évi 225 ezer forintot,
 • vendéglátásra, több munkáltatótól együttvéve maximum évi 150 ezer forintot,
 • szabadidős szolgáltatásokra, több munkáltatótól együttvéve legfeljebb évi 75 ezer forintot.

 

A juttatás együttes összege évi 450ezer forintig rekreációs keretösszegnek minősül, amely a következők szerint adóköteles:

 • társasági adó szerint adózó kifizető esetén az adó alapja a juttatás értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 28 %.
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adó alapja juttatás értéke, az mértéke 15% személyi jövedelemadó, továbbá 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 25%.

Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások körébe tartozik:

 • a béren kívüli juttatások (tehát a Széchenyi Pihenőkártya) rekreációs keretösszeg feletti része;
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakba, célzott szolgáltatásokra befizetett összegek;
 • a csekély értékű ajándék – évi egy alkalommal adható, a minimálbér maximum 10%-át elérő értékben (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);
 • az üzleti ajándék (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Ajándékutalvány);
 • az üzletpolitikai (reklám) célú juttatások (EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Ajándékutalvány).

 

Egyes meghatározott juttatások esetén

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13 % szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 33,04%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében a személyi jövedelemadó alapja a juttatás értékének 1,18 szorosa, továbbá a juttatás nettó értékét 10% kisvállalati adó terheli. Az adóteher mértéke összesen 27,7%.

Egyéb jövedelmek

Az egyéb jövedelmek a személyi jövedelemadó rendszerében az összevont adóalap részét képezik, tehát a kifizetőt a munkabérjövedelmekhez hasonló adókötelezettség (adóelőleg megállapítás, bevallás, stb) terheli. 

Az egyéb jövedelem adóköteles jövedelem, azonban nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.  (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 32,94%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 29,41%.

Munkabérként adózó juttatások

A munkabérként adózó juttatások viselik a legmagasabb adóterhet. Ezek közé tartozik minden olyan juttatás, amely nem sorolható a korábbi, kedvezményes kategóriákba. (EDENRED Juttatási kártyák, EDENRED Komfort Kártya, EDENRED Családi kártyák, EDENRED Ajándékutalvány);

A juttatást terhelő adó

 • a társasági adó szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék, 13% szociális hozzájárulási adó. Az adóteher mértéke összesen 69,92%,
 • a kisvállalati adózás szerint adózó kifizető esetében az adók alapja a juttatás bruttó értéke, az adó mértéke 15% személyi jövedelemadó, 18,5% társadalombiztosítási járulék és 10% kisvállalati adó. Az adóteher mértéke összesen 65,41%.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan, a különböző
értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási módszerek létezhetnek. A
fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját
adókockázatára használhatja fel.9

A fent bemutatott szakmai vélemény a jelenleg hatályos adójogi szabályozáson alapul. A Finacont
Kft. nem szavatolja valamely adózási eredmény, vagy következmény elérését, továbbá azt sem, hogy
az egyes hatóságok jogértelmezése nem tér el a Társaságunk által összefoglalt szakmai
véleménytől. Egy-egy konkrét ügylet vonatkozásában a követendő eljárás minden esetben az adott
ügylet minden körülményének részletes elemzését követően határozható meg, a helytelen
jogalkalmazásért, az ebből eredő jogkövetkezményekért, illetve a jogszabályok, releváns hatósági
értelmezésének megváltozásért a Finacont Kft. nem vállal felelősséget.

Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a
teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az adókockázatot.